Home

Wstęp do programowania równoległego: OpenMP GPU offload

by Maciej Szpindler

Europe/Warsaw
Online

Online

Description

Jest to trzecie z cyklu szkoleń dotyczących elementów programowania równoległego i infrastruktury projektu LUMI. W tej części uczestnicy zapoznają się z problematyką OpenMP GPU offload. Część wykładowa będzie uzupełniona sesją praktyczną, w trakcie której słuchacze będą mieli okazję samodzielnie zastosować omawiane zagadnienia.

Uprzejmie informujemy, że uczestnictwo w części praktycznej szkolenia będzie wymagało posiadania konta ICM. Zachęcamy do jego utworzenia w naszym Systemie Alokacji Zasobów (https://granty.icm.edu.pl) - najpóźniej do 14 grudnia - żeby umożliwić udzielenie Państwu dostępu ze stosownym wyprzedzeniem.

Szkolenie jest realizowane w ramach programu EuroCC i prowadzone w języku polskim.

Link do spotkania zostanie przesłany przez e-mail bezpośrednio przed wydarzeniem.

Organized by

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW