Home

Podstawy programowania równoległego w OpenMP/MPI

by Michał Hermanowicz, Maciej Szpindler

Europe/Warsaw
Online

Online

Description

Szkolenie dotyczy podstaw programowania równoległego w językach C/C++ i Fortran z wykorzystaniem standardów OpenMP i Message Passing Interface (MPI). Uczestnicy zapoznają się z mechanizmami działania programów równoległych, zasadami ich tworzenia, kompilowania i uruchamiania w architekturze pamięci współdzielonej i rozproszonej. Część wykładowa uzupełniona jest sesją praktyczną, w trakcie której słuchacze będą mieli okazję wykorzystać omawiane zagadnienia. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Szkolenie jest realizowane w ramach programu EuroCC.

Link do spotkania zostanie przesłany przez e-mail bezpośrednio przed wydarzeniem.

Organized by

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW