Home

Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM

Europe/Warsaw
Description

Program szkolenia

 1. Wstęp

 2. Opis sieci ICM UW

 3. Opis maszyn

  • Topola
  • Okeanos
  • Rysy
  • System wektorowy
 4. Logowanie

 5. Kopiowanie danych
 6. Podstawy pracy w GNU/Linuksie

  • Nawigacja w systemie plików
  • Edycja plików
  • Moduły środowiskowe (Modules)
 7. Praca ze SLURM

  • Terminologia
  • Podstawowe komendy
  • Przykład – stan kolejki
  • Skrypt kolejkowy – podstawowy
   • Topola
   • Okeanos
  • Przykład uruchamiania zadania – podstawy

   • Topola
   • Okeanos
  • Tryb interaktywny i prealokacja

  • Przykłady

 8. Tworzenie własnego środowiska obliczeń - Python i VirtualEnv

 9. Tworzenie własnego środowiska obliczeń- kontenery Singularity
 10. Inne środowiska pracy z zasobami ICM UW
 11. Pytania

 

Organized by

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW